• SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN

  • KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024

  • Công bố điểm thi vào lúc 08 giờ 00, ngày 17/7/2024

  • Thí sinh nhập số báo danh (VD: 39000000) và mã xác nhận vào các ô dưới đây